Arvot

Arvot ovat kuin rakennuksen perusta, jolle muu rakennetaan. Arvot vastaavat kysymykseen ”Mitä tavoittelemme?”
Arvostamme Jumalan valtakunnan julistamista sanoin ja teoin (Matt.4:17,24;12:28; Mark.16:17-18; Luuk.4:18,19; 9:1-6; 1 Piet.4:10-11).

Arvostamme luonnollisuutta yliluonnollisissa asioissa (Matt.6:1-8, 16-18; 12:10-13; Fil.3:9-11; Jaak.1:5).

Arvostamme Pyhän Hengen johdossa olemista (Joh.16:13-14; 1 Kor.12:12-13; Gal.5:25).

Arvostamme armollisuutta (Kol.2:13-15; 3:12-13; Tiit.2:11-14).

Arvostamme ihmisenä kasvamista, jossa esikuvamme on Jeesus (Fil.3:10; Kol.1:27-28; 3:9-12).

Arvostamme palvelevaa johtajuutta (Mark.10:42-45; Ef.4:11-12; 1 Piet.5:1-5).

Arvostamme rohkaisevia ihmissuhteita (1 Kor.13:4-7; Kol.2:12-17).

Arvostamme yhteyttä muihin seurakuntiin ja kirkkoihin (Joh.17:21-23).

Arvostamme yhteyttä nykykulttuuriin (Apt.17:18-34; 1 Kor.9:19-22).