Mikä on Vineyard?

Helsinki Vineyard

Vineyard on eri puolilla maailmaa vaikuttava nykykulttuurin huomioiva seurakuntaliike. Sen tarkoitus on julistaa Jeesuksen sanomaa Jumalan valtakunnasta, maailman lopussa toteutuvasta Jumalan kauniista maailmasta, joka on jo nyt alkanut murtautua ihmisten keskelle.

Vineyardit ovat armollisia seurakuntia epätäydellisille ihmisille. Toivotamme kaikki ihmiset tervetulleeksi joukkoomme vaikka he eivät edes uskoisi Jumalaan.

Helsinki Vineyardin missio on olla varustamassa ja voimaannuttamassa Jeesuksen seuraajia välittämään evankeliumia rakastavalla tavalla tällaista aikaa varten.

Seurakuntamme visio on kasvaa 300 henkilön armolliseksi yhteisöksi, jossa jokainen palvelee lahjoillaan ja Pyhän Hengen voimassa edistääkseen Jumalan kuningaskuntaa pääkaupunkiseudulla.

Meillä on kolme ydinarvoa:
1) Läheisyys Jumalan kanssa jumalanpalveluksessa ja henkilökohtaisessa elämässämme
2) Odotus Jumalan kuningaskunnan kosketuksesta, joka näkyy siinä, että Jeesuksen voima uudistaa meitä ja yhteisöjämme
3) Jumalan hyvyyden välittäminen kaikille ihmisille

Vineyardia voisi kuvata sanoilla ”luonnollisesti yliluonnollinen”. Vierastamme uskovaisen roolin esittämistä – voit olla sellainen kuin olet ja silti yliluonnollinen Jumala voi toimia kauttasi.

Vineyard maailmalla

Vineyard merkitsee englannin kielellä viinitarhaa, joka on eräs seurakunnan vertauskuva Raamatussa. Ensimmäinen Vineyard-seurakunta syntyi Yhdysvaltojen Kaliforniassa vuonna 1975. Tuohon aikaan alueella vaikutti voimakas hengellinen herätys hippien keskuudessa, mutta uskoontulleet hipit eivät kotiutuneet perinteisiin seurakuntiin. Vineyard-seurakunnat perustettiin tavoittamaan näitä ihmisiä ja niitä, jotka kokevat perinteiset seurakunnat vieraiksi itselleen. Nykyään Vineyard-seurakuntia on noin 3000 ympäri maailmaa yli 90 valtion alueella. Vineyard-seurakunnat ovat erilaisia eri kulttuureissa, mutta niitä yhdistävät samat arvot ja uskontunnustus.

Maailmanlaajuinen Vineyard-liike pyrkii yhdistämään parhaat puolet ns. evankelikaalisesta herätyskristillisyydestä ja helluntailaiskarismaattisuudesta. Suomalaisen luterilaisen herätyskristillisyyden vahvuuksina on ollut mm. Raamatun auktoriteetin kunnioittaminen ja manipulatiivisen hurmoksellisuuden välttäminen kun taas helluntailaiskarismaattisen kristillisyyden vahvuutena on ollut avoimuus Pyhän Hengen yliluonnolliselle voimalle ja sen ilmenemismuodoille. Nämä ovat tärkeitä asioita suomalaisille Vineyard-seurakunnille.

Vineyard-liikkeen teologian keskus löytyy Jeesuksen keskeisimmästä sanomasta, jota Raamattu nimittää evankeliumiksi eli ilosanomaksi: ”Jumalan valtakunta (alkutekstin mukaan: kuningaskunta) on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma” (Mark. 1:15).

Jeesus julisti, että maailman lopussa saapuva Jumalan kuningaskunta on tullut lähelle. Hän antoi siitä esimaistiaisia julistamalla syntejä anteeksi, parantamalla sairaita, vapauttamalla ihmisiä pahan voimista ja ruokkimalla nälkäisiä. Toisaalta, Jeesus opetti, että Jumalan kuningaskunta saapuu koko täyteydessään vasta silloin kun Hän palaa takaisin.

Vineyard-liikkeelle on tärkeää pitää kiinni edellä kuvatusta ”jo nyt-ei vielä kokonaan” -jännitteestä, jotta emme ajaudu kieltämään elämän ongelmia, mutta emme myöskään Jumalan muuttavaa voimaa. Haluamme julistaa Jumalan kuningaskuntaa kuten Jeesus tarjoamalla pelastusta, toivoa, parantumista ja vapautta ihmisille.

Suomen Vineyard -kirkko

Cai ja Katja Talvio perustivat Helsinki Vineyard -seurakunnan vuonna 1997. Nykyään Helsinki Vineyardin johtavana pastorina on Ari Puonti. Seurakuntaa johtaa hallitus, jonka alaisuudessa toimii työntekijöistä koostuva johtotiimi.

Michael ja Virpi Hopkins perustivat toisen Vineyard-seurakunnan, Vineyard Uusimaa:n, Järvenpään alueelle 2010. Terhi ja Juha Ranta-ojala perustivat Tampere Vineyard -seurakunnan vuonna 2017. Vineyard Uusimaan yhdistyttyä vuonna 2022 Järvenpääläisen Overflow-seurakunnan kanssa, seurakunnan uudeksi nimeksi tuli Järvenpää Vineyard. Järvenpää Vineyardin pastoreina toimivat Niina ja Ville Saarikangas.

Suomen Vineyard-seurakunnat rekisteröityivät vuonna 2014 kirkkokunnaksi, jonka nimi on Suomen Vineyard –kirkko. Sitä johtaa hallitus, joka koostuu eri seurakuntien valitsemista edustajista. Suomen Vineyard-kirkko on itsenäinen, mutta myös osa Pohjoismaiden alueella vaikuttavaa Vineyard Norden -kirkkokuntaa, johon kuuluu yli 30 seurakuntaa Suomen, Tanskan, Ruotsin ja Norjan alueella.

Suomen Vineyard-kirkon toiminnalla on neljä kulmakiveä, jotka määrittävät seurakuntien elämää: uskontunnustus, arvot, toiminnan painopisteet ja seurakuntia yhdistävä DNA.