Uskontunnustus

Tarve Vineyard-liikkeen uskontunnustukselle (engl. Vineyard Statement of Faith) syntyi vuonna 1983, jolloin liike kasvoi voimakkaasti. Ihmisiä tuli mukaan erilaisista kristillisistä traditioista ja teologisista suuntauksista. Sen takia tarvittiin lausunto, joka keskittyisi kristinuskon ydinasioihin ja toisi esille Vineyardin teologian ytimen. Uskontunnustus valmistui Yhdysvaltojen Vineyard-teologien toimesta vuonna 1994 ja se yhdistää kaikkia Vineyard-liikkeen seurakuntia ympäri maailmaa.

Kristilliset kirkot ovat jo varhaisista ajoista asti kiteyttäneet uskonsa ydinkohdat uskontunnustuksiin. Syyt siihen ovat olleet monenlaisia. Kolme varhaiskirkon uskontunnustusta (apostolinen uskontunnustus, Nikaian uskontunnustus ja Athanasioksen uskontunnustus) syntyivät vastareaktiona harha-oppeihin ja keskittyivät sen takia Jeesuksen täyteen jumaluuteen ja ihmisyyteen sekä Jumalan kolminaisuuteen. Siksi varhaiskirkon uskontunnustukset, vaikkakaan niissä ei ole mitään väärää, eivät ole tiivistelmä kristillisen uskon ydinkohdista. Tästä syystä monet kirkot ovat ilmaisseet oman uskonsa ydinkohdat uskontunnustuksissaan tai muissa dokumenteissa. Esimerkiksi luterilainen kirkko muotoili 1500-luvulla oman oppinsa pääkohdat Tunnustuskirjoissa. Uudemmista uskontunnustuksista voitaisiin mainita Suomen helluntaikirkon uskontunnustus, joka julkaistiin vuonna 2001.

Vineyardin uskontunnustus perustuu Raamattuun, joka on Vineyard-liikkeen uskon ja elämän ylin auktoriteetti. Uskontunnustuksen läpäisee vakaumus siitä, että Jumalan kuninkuus ja Hänen kuningaskuntansa on koko Raamatun keskeisin teema, joka huipentuu Jeesukseen, Israelin messias-kuninkaaseen. Jeesuksen keskeisin sanoma oli Jumalan kuningaskunnan (kreik. basileia) saapuminen maan päälle (Mark.1:15-16).

Heprean ja kreikan kieliset alkutekstit käyttävät näissä yhteyksissä yksiselitteistä ilmaisua ”Jumalan kuningaskunta”, toisin kuin suomalaiset Raamatun käännökset, jotka käyttävät ilmaisua ”valtakunta”. Uskontunnustuksen englanninkielinen versio käyttää toistuvasti sanaa kingdom eli kuningaskunta. Suomalainen käännös Vineyardin uskontunnustuksesta käyttää sanaa ”kuningaskunta” selkeyttääkseen lukijalle yhteyttä Jumalan kuninkuuden ja Hänen kuningaskuntansa välillä.

Tähän Vineyard uskoo

1. Jumala Kuninkaana ja Pyhä Kolminaisuus

ME USKOMME, että Jumala on ikuinen 1 kuningas 2. Hän on mittaamaton, 3 muuttumaton 4 Henki, 5 täydellinen 6 pyhyydessään, 7 viisaudessaan, 8 hyvyydessään, 9 oikeudenmukaisuudessaan, 10 voimassaan 11 ja rakkaudessaan. 12 Iankaikkisista ajoista asti 13 Hän on ollut olemassa ainoana 14 elävänä 15 ja oikeana 16 Jumalana kolmessa persoonassa, 17 jotka ovat yhtä olemusta, 18 Isä, Poika ja Pyhä Henki, 19 tasavertaisina voimassa ja kunniassa. 20

1 5 Moos. 33:27; Room. 1:20; 2 Ps 95:3; Jes. 43:15; 3 Ps. 147:5; Job 11:7-9; 4 Jaak. 1:17; 5 Joh. 4:24; 6 Matt. 5:48; 7 Jes. 6:3; 1 Piet. 115-16; 8 Ps. 104:24; Sananl. 2:6; Jes. 28:29; 9 2 Moos. 33:19; Ps. 63:2; Ps .31:19; 10 Ps. 33:5; Ps. 89:14; Jes. 30:18; 11 2 Moos.s 15:6; 12 1 Joh. 4:8; 13 Jes. 43:13; 14 Jes. 45:5; 1 Kor. 8:4; 15 Ps. 42:2; Ps. 84:2; 16 Jer. 10:10; 17 Joh. 1:18; Joh. 10:30; Joh. 14:9; Joh. 14:16-17; Joh. 14:26; Joh. 15:26; 2 Kor. 3:17-18; 18 Joh. 1:1; Joh. 1:14; 2 Kor. 3:17; 19 Matt. 28:19-20; 2 Kor. 13:14; Ilm. 1:4; 20 Ilm. 5:13; Ef. 3:14-21

2. Jumala Kuninkaana: Luoja ja Kaikkivaltias

ME USKOMME, että Jumalan kuningaskunta on ikuinen. 21 Valtaistuimeltaan, 22 Poikansa, Hänen ikuisen Sanansa kautta, 23 Jumala loi, 24 pitää yllä 25 ja hallitsee 26 kaikkea olemassa olevaa: 27 taivaita, 28 enkelijoukkoja, 29 universumia, 30 maata, 31 kaikkia eläviä olentoja 32 ja ihmiskuntaa. 33 Kaikki Jumalan luomat asiat olivat hyviä. 34

21 Ps. 45:6; Ps. 145:13; Dan. 4:3; 22 Ps. 93:1-2; 23 Joh. 1:1-3; 1 Kor. 8:6; Kol. 1:15-16; Hebr. 1:1-2; 24 1 Moos. 1:1; Ps. 95:3-5; 25 Kol. 1:17; Hebr. 1:3; 26 Ps. 103:19; Ps. 104:24-29; 27 Ps. 96:4-6; 28 Ps. 89:12; 29 Ps. 103:20-21; 30 Kol. 1:16-17; 31 Ps. 104:5; 32 Ps. 103:22; 33 Ps. 22:28; Ps. 47:8; 34 1 Moos. 1:31

3. Kuningaskuntaa jäljittelevä väärennös: saatana ja demonijoukot

ME USKOMME, että saatana, alunperin mahtava, hyvä enkeli kapinoi Jumalaa vastaan ja otti mukaansa joukon enkeleitä. 35 Hänet heitettiin ulos Jumalan läsnäolosta. Jumalan hallinnan anastajana hän perusti pimeyden 36 ja pahuuden vastavaltakunnan maan päälle. 37

35 Ilm. 12:7-9; 36 2 Kor. 11:14; Kol. 1:13-14; Ef. 6:12; 37 Mark. 3:22-26; Ef.s 2:1-2; 1 Joh. 5:19

4. Jumalan kuningaskunta ja ihmisen luominen, syntiinlankeemus ja oppi perisynnistä

ME USKOMME, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi, 38 suhteeseen itsensä kanssa ja hallitsemaan maata. 39 Saatanan asettaman kiusauksen takia, 40 esivanhempamme lankesivat pois armosta, 41 ja sitä kautta toivat synnin, 42 sairauden 43 ja Jumalan antaman kuolemanrangaistuksen maan päälle. 44 Syntiinlankeemuksen takia saatana ja hänen demonijoukkonsa saivat jalansijan Jumalan hyvässä luomakunnassa. 45 Tällä hetkellä luomakuntaan vaikuttaa Aadamin muinaisen synnin seuraukset ja vaikutukset. 46 Ihmiset syntyvät syntisinä, 47 Jumalan kuolemantuomion alaisena 48 ja saatanan valtakunnan pimeyden vankina. 49

38 1 Moos. 1:26-27; 39 1 Moos. 1:26; 40 1 Moos. 3:1; Ilm. 12:9; 41 1 Moos. 3:8; Room. 1:21; Room. 5:16; 42 Room. 5:12; 43 Joh. 5:14; 44 1 Kor. 15:22; 45 Joh. 8:44; 1 Joh. 5:19; 46 Room. 8:20-23; 47 Ps. 51:5; 48 Hes. 18:4; Room. 2:5; Room. 2:12; Hebr. 9:27; 49 Gal. 1:3-5; Gal. 4:8-9; Kol. 1:13

5. Jumalan huolenpito, kuningaskunnan laki ja liitot

ME USKOMME, että Jumala ei hylännyt valtaansa maailmassa 50 vaan Hän pitää sitä voimassa huolenpitonsa kautta. 51 Tuodakseen lunastuksen Jumala teki liittoja 52 jotka ilmoittivat Hänen armonsa syntisille ihmisille. 53 Liitossaan Aabrahamin kanssa Jumala sitoi itsensä kansaansa Israeliin. Hän lupasi vapauttaa sen synnin ja saatanan vallasta sekä siunata sen kautta kaikkia kansoja. 54

50 Ps. 24:1; Ps. 96:10; 51 Jes. 40:22; Hebr. 1:3; 52 Room. 9:4; 53 Ef. 2:12; 54 1 Moos.17:3-8; 1 Moos. 12:2-3; 1 Moos. 15:4-6; Room. 4:3-5; Room. 4:16; Room. 4:20-25; Gal. 3:6-9; Gal. 3:13-14

ME USKOMME, että Jumala oli Kuningas, joka vapautti kansansa voimallisilla teoilla Egyptin orjuudesta. 55 Hän teki liiton Mooseksen kautta, ilmoitti täydellisen tahtonsa ja kertoi, että meidän velvollisuutemme on noudattaa sitä. 56 Lain tarkoituksena on tuoda järjestys langenneeseen ihmiskuntaamme 57 ja tehdä meidät tietoiseksi moraalisesta vastuustamme. 58 Jumalan Hengen työn kautta 59 se vakuuttaa meidät synnistämme 60 ja meitä kohtaavasta Jumalan vanhurskaasta tuomiosta 61 sekä tuo meidät Kristuksen luo, joka on ainoa pelastuksemme. 62

55 2 Moos. 15:3-18; 56 2 Moos. 19:3-6; 2 Moos. 24:3-4; 2 Moos. 24:7; Room. 8:3-4; Room. 8:12-14; 57 5 Moos. 5:1-3; 5 Moos. 30:15-18; Gal. 3:23-25; 58 Ps. 25:8-10; Room.7:7; 59 Joh. 15:26; Joh. 16:8-11; 2 Kor. 3:14-17; 60 Room. 7:13; Gal. 3:19; Gal. 3:21-22; 61 Room. 2:1-11; 62 Gal. 3:24; Fil. 3:8-9

ME USKOMME, että kun Israel torjui Jumalan vallan Kuninkaanaan 63 Jumala perusti Israelin kuningaskunnan 64 ja teki ei-ehdollisen liiton Daavidin kanssa. 65 Jumala lupasi, että hänen jälkeläisensä tulisi Messiaana palauttamaan Israeliin Jumalan kuningaskunnan hallintavalta ikuisiksi ajoiksi. 66

63 1 Sam. 8:6-8; 64 1 Sam. 8:21-22; 1 Sam. 9:15-16; 1 Sam. 10:1; 1 Sam. 10:24; 65 2 Sam. 7:11b-16; Ps. 89:34-37; 66 Jes. 9:6-7; Jes. 11:1-5; Jer. 23:5-6; Hes. 34:23

6. Kristus välimiehenä ja Ikuisena Kuninkaana

ME USKOMME, että kun aika oli täyttynyt, 67 Jumala kunnioitti liittojaan Israelin kanssa ja Hänen profeetallisiaan lupauksiaan pelastuksesta 68 lähettämällä Poikansa 69 Jeesuksen maailmaan. 70 Hän sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. 71 Hän oli täysi Jumala ja täysi ihminen yhdessä persoonassa. 72 Hän on ihmisyys sellaisena kun Jumala sen alun perin tarkoitti. 73 Jeesus voideltiin Jumalan Messiaaksi ja täytettiin Pyhällä Hengellä, 74 tuomaan Jumalan kuningaskunnan hallintavalta maan päälle, 75 syrjäyttämään saatanan hallintavalta vastustamalla kiusauksia, 76 saarnaamalla hyviä uutisia pelastuksesta,77 parantamalla sairaita, 78 ajamalla ulos demoneja 79 ja herättämällä kuolleita. 80 Hän kokosi oppilaansa, 81 jotta Hän uudistaisi Jumalan kansan, 82 Hänen seurakuntanaan, 83 olemaan Hänen kuningaskuntansa välikappaleena. 84 Sen jälkeen kun Jeesus kuoli maailman syntien takia, 85 Hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä. 86 Näin Jeesus vahvisti siunauksen, joka oli annettu Aabrahamin kanssa tehdylle liitolle. 87 Synnittömällä ja täydellisellä elämällään 88 Jeesus täytti lain vaatimukset 89 ja sovituskuolemallaan ristillä 90 Hän otti päälleen synnin tuoman Jumalan tuomion 91 jonka me ansaitsemme lain rikkojina. 92 Kuolemalla ristillä Hän myös riisui aseista demoniset voimat. 93 Daavidin kanssa solmittu liitto sai täyttymyksensä Jeesuksen syntyessä Daavidin huoneesta, 94 Hänen messiaanisessa toiminnassaan, 95 Hänen kirkastetussa ylösnousemuksessaan kuolleista, 96 Hänen astumisessaan taivaaseen ja Hänen nykyisessä vallassaan Isän oikealla puolella. 97 Jumalan Poikana ja Daavidin perillisenä 98 Hän on ikuinen Messias-Kuningas 99, joka tuo Jumalan valtakuntaa jokaisen sukupolven keskelle ja ympäri maailmaa tänäänkin. 100

67 Mark 1:15; Gal. 4:4; 68 Room. 1:2-4; 69 Joh. 1:14; 70 Joh. 1:17-18; 71 Luke 1:30-35, 72 Joh. 1:14; Fil. 2:5-7; 73 Room. 5:19; 1 Kor.15:22; 1 Piet. 2:22, 2 Kor. 5:21; Room. 8:29; 74 Luuk. 3:21-22; Luuk. 4:16-21; 75 Mark 1:14-15; Luuk. 11:20; Luuk. 17:20-21; 76 Luuk. 4:1-13; 77 Luuk. 4:43; 78 Luuk. 4:40; 79 Luuk. 4:41; 80 Luuk. 7:14-17; 81 Mark 1:16-17; 82 Mark 3:13-15; 83 Matt. 16:18; 84 Luuk. 9:1-2; Luuk. 10:1-17; 85 Joh. 1:29; Joh. 6:51; Joh. 4:9-10; 86 Mark 8:31; 1 Kor. 15:3-5; 87 Gal. 3:13-14; 88 Apt. 3:14-15; Hebr. 4:15; 89 Room. 5:18-19; 90 1 Piet. 2:24; 91 Gal. 3:13; 2 Kor. 5:21; 92 Room. 1:18; Room. 1:32; Room. 2:12; 2 Tess. 1:6-10; 93 Kol. 2:13-15; 94 Matt. 1:1; 95 Luuk. 1:68-72; Luuk. 2:10-11; Matt. 9:27; 96 Apt. 2:24-28; 97 Apt. 2:29-36; 98 Room. 1:1-4; 99 Hebr. 1:1-3; 100 1 Kor. 15:24-26; Ef. 1:19-23; Ilm. 5:5

7. Pyhän Hengen toiminta

ME USKOMME, että Pyhä Henki vuodatettiin seurakuntaan helluntaina voimassa 101 kastaen uskovaisia Kristuksen ruumiiseen 102 ja jakaen heille Hengen lahjoja. 103 Henki tuo Jumalan pysyvän läsnäolon sisimpäämme 104 hengellistä ylistystä varten, 105 sekä pyhitykseksi 106 ja seurakunnan rakentamiseksi. 107 Hän antaa meille lahjoja palvelutyöhön, 108 ja pakottaa saatanan valtakuntaa peräytymään maailman evankelionnin kautta 109 kun me julistamme sanaa Jeesuksesta 110 ja teemme Jeesuksen tekoja. 111

101 Apt.1:8; Apt.2:1-4; 102 1 Kor.12:13; 103 1 Kor.12:4-7; 104 Joh.14:16-17; 105 Room.12:1; Ef. 5:18-20; 106 Room.8:3-4; 107 1 Kor.14:12; 1 Kor.14:26; 108 Room.12:4-6; 109 Luuk.11:20; 1 Joh.3:8b; 110 Ef.6:10-20; 111 Joh.14:12-13; Room.15:18-19; 1 Kor.4:20

ME USKOMME, että Pyhä Henki asuu jokaisessa, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen 112. Hän on meissä asuva Auttaja, 113 Opettaja, 114 ja Ohjaaja. 115 Me uskomme Pyhällä Hengellä täyttymiseen ja Pyhän Hengen voiman saamiseen, 116 joka on usein tietoinen kokemus 117 ja tarkoitettu palvelutyötä varten. 118 Me uskomme, että Pyhä Henki toimii nykyäänkin 119 ja että meidän tulee käyttää kaikkia raamatullisia Hengen lahjoja. 120 Me laitamme kädet ihmisten päälle, jotta he saisivat Hengen voiman, 121 parantuisivat, 122 tai silloin kun heidät asetetaan ja valtuutetaan toimimaan seurakunnan johtajina ja palvelijoina. 123

112 Room. 8:9-10; 113 Joh. 16:7; 114 Joh. 14:26; 115 Joh. 16:13-15; Room. 8:14; 116 Luuk. 24:49; Apt. 4:31; 117 Apt. 8:18-19; Apt. 19:1-2; 118 1 Kor. 2:4-5; 2 Kor. 4:7; 2 Kor. 6:4-7; 119 Joel 2:28-29; Apt. 2:15-17; 120 1 Kor. 12:7-11; 1 Kor. 14:1; 1 Kor. 14:5; 1 Tess. 5:19-21; 121 Apt. 8:14-17; Apt. 19:6; 122 Mark 1:41; Luuk. 6:18b-19; Mark. 16:18; 123 Apt. 13:1-3; 1 Tim. 4:14; 2 Tim. 1:6

8. Pyhien Kirjoitusten riittävyys

ME USKOMME, että Pyhä Henki inspiroi ihmiset, jotka kirjoittivat Pyhät Kirjoitukset 124 niin, että Raamatussa ei ole virheitä 125 sen alkuperäisissä käsikirjoituksissa. Me uskomme, että kuusikymmentä kuusi Vanhan ja Uuden testamentin kirjaa 126 ovat meille viimeinen ja ehdoton auktoriteetti, ainoa virheetön sääntö uskon 127 ja elämän kysymyksissä. 128

124 2 Tim. 3:16-17; 2 Piet. 1:20-21; 1 Kor. 2:12-13; Joh. 14:26; 125 Ps. 19:7-9; Ps. 119:30; Ps. 119:43; Ps. 119:89; Matt. 5:17-18; Joh. 3:34; Joh. 10:35; 1 Tess. 2:13; Ilm. 22:6; 126 Luuk. 24:44; 2 Piet. 3:15-16; Ilm. 22:18-19; 127 Jes. 40:8; Matt. 24:35; 128 Matt. 7:21; Matt. 7:24; Luuk. 1:38; Jaak. 1:22-25

9. Evankeliumin voima voittaa pimeyden valtakunnan

ME USKOMME, että koko maailma on saatanan hallintavallan alainen 129 ja että kaikki ihmiset ovat syntisiä luontonsa 130 ja valintojensa osalta. 131 Siksi kaikki ihmiset ovat Jumalan oikeudenmukaisen tuomion alaisia. 132 Sen kautta, että hyviä uutisia saarnataan Jeesuksesta ja Jumalan kuningaskunnasta 133 ja Pyhän Hengen työn vaikutuksesta, 134 Jumala uudestisynnyttää, 135 vanhurskauttaa, 136 adoptoi 137 ja pyhittää 138 Jeesuksessa Pyhän Hengen kautta 139 kaikki, jotka katuvat syntejään 140 ja luottavat Jeesukseen Kristukseen Herrana 141 ja Pelastajana. 142 Tämän kautta he vapautuvat saatanan vallan alaisuudesta ja astuvat Jumalan valtakuntaan.143

129 Luuk. 4:5-7; 1 Joh. 5:19; 130 1 Kor. 15:22; Ef. 2:1-3; 131 Room. 1:21-23; Room. 1:32; 132 Room. 1:18; Room. 2:5; 2 Kor. 5:10; Ef. 5:6; 133 Mark. 1:14-15; Apt.8:12; Apt. 28:31; Ef. 5:5; 134 Joh. 16:7-11; 135 Joh. 3:5-8; 1 Piet. 1:23; 136 Room. 5:1-2; Room. 5:9; 137 Room. 8:15; Gal. 4:6; 138 Ef. 5:25; Hebr. 13:12; 139 1 Piet. 1:1-2; 140 Apt. 2:38; 141 Room. 10:9; 142 1 Joh. 4:13-15; 143 Kol. 1:13-14; Fil. 3:20

10. Seurakunta: Jumalan kuningaskunnan välittäjä

ME USKOMME, että on olemassa yksi, 144 pyhä, 145 universaali seurakunta. 146 Kaikki, jotka katuvat syntejään ja tunnustavat Jeesuksen Herraksi ja Vapahtajaksi syntyvät uudesti Pyhän Hengen kautta 147 ja muodostavat Kristuksen elävän ruumiin 148, jonka pää on Kristus 149 ja jonka jäseniä me kaikki olemme. 150

144 Joh. 17:20-21; Ef. 4:3-6; 145 1 Kor. 3:16-17; 146 Matt. 16:17-18; 1 Kor. 1:2; Ef. 2:18-19; 1 Piet. 2:9-10; 147 Tiit. 3:4-7; 148 Room. 12:4-5; 149 Ef. 1:22; Ef. 5:23; 150 1 Kor. 12:27

11. Kaste ja ehtoollinen

ME USKOMME, että Jeesus määräsi seurakunnalle kaksi toimitusta: vesikasteen 151 ja ehtoollisen. 152 Molemmat ovat tarjolla kaikille uskoville.

151 Matt. 28:19-20; 152 1 Kor.10:14-17; 11:23-26

12. Jumalan kuningaskunta ja viimeinen tuomio

ME USKOMME, että Jumalan kuningaskunta on tullut esille Herramme Jeesuksen Kristuksen toiminnassa 153 ja että se tulee jatkuvasti Pyhän Hengen toiminnassa seurakunnan kautta 154 ja että se tulee täydellisenä Kristuksen ilmestyessä näkyvästi kunniassaan voittajana 155 paluussaan maan päälle Kuninkaana. 156 Kun Kristus palaa hallitsijaksi, 157 Hän tuo lopullisen voiton saatanasta, kaikista hänen joukoistaan ja töistään, 158 kuolleiden ylösnousemuksen, 159 viimeisen tuomion 160 ja iankaikkisen siunauksen vanhurskaille sekä iankaikkisen rangaistuksen pahoille. 161 Lopulta Jumala on kaikki kaikessa. 162 Hänen kuningaskuntansa, herruutensa ja valtansa, 163 tulee täyttämään uudet taivaat ja uuden maan, 164 jotka luodaan uudeksi Hänen valtavalla voimallaan. Siellä asuu vanhurskaus 165 jossa Häntä palvontaan ikuisesti. 166

153 Dan. 7:13-14; Matt. 4:23; Matt. 12:28; 154 Matt. 6:10; Matt. 10:7-8; Matt. 24:14; Mark. 13:11; Joh. 15:26-27; Room. 14:17-18; 155 Mark. 13:26; Apt. 1:9-11; 2 Tess. 2:8; 156 Ilm. 19:11-16; 157 Matt. 25:31-32; 1 Kor. 15:23-25; 158 Ilm. 20:10; 159 1 Kor. 15:51-52; 160 Joh. 5:28-30; Ilm. 20:11-15; 161 Matt. 25:31-46; 162 1 Kor. 15:24-28; 163 1 Tim. 6:13-16; 164 2 Piet. 3:13; Ilm.21:5; 165 Ilm. 21:27; 166 1 Tim. 1:17; Ilm. 7:9-12