DNA

Vineyard-liikkeen isän, John Wimberin, mukaan Vineyard-seurakuntia tulee yhdistää 10 hengellisen työn aluetta. John kutsui niitä Vineyardin DNA:ksi eli geneettiseksi koodiksi, koska niiden kautta seurakunnat tunnistetaan yhdeksi perheeksi. Vineyardiin kuuluu tyypillisesti:

  1. Raamattu on uskomme, elämämme ja opetuksemme keskus. Raamatun opetuksen tulee olla elämänläheistä ja Raamattua selittävää.

  2. Jumalan palvonta on tärkein tehtävämme. Ylistyksen tulisi johtaa ei-manipulatiivisella tavalla läheiseen suhteeseen Jumalaan.

  3. Pienryhmät ovat seurakunnan perusta ja tarjoavat paikan ystävyyssuhteille, kasvulle, opetuslapseuttamiselle ja toisten palvelemiselle.

  4. Pyhän Hengen armolahjat on annettu jokaiselle uskovaiselle. Ne tulisi löytää ja käyttää toisten palvelemiseen.

  5. Valmentaminen on tärkeä osa seurakuntaa – ”pyhien varustaminen” palvelun työhön kaikilla elämän alueilla.

  6. ”Ihmeet ja merkit” ovat normaali osa seurakunnan elämää, jotta parantaisimme sairaita ja rikkinäisiä, ajaisimme ulos demoneja ja tekisimme Jumalan yliluonnollisia tekoja.

  7. Köyhien auttaminen on erittäin tärkeää Jumalalle ja Vineyardille. Sen tulisi sisältää säännöllistä ruoka-apua, vaatettamista, auttamista ja palvelemista.

  8. Evankeliointi on jokaisen uskovan tehtävä. Se on elämäntyyli, jossa kohtaamme ihmisiä arkipäivässä rakkaudellisesti, otamme huomioon heidän tarpeensa ja pyydämme Jumalan voimaa kohtaamaan heidät. Todellinen seurakunnan kasvu tulee vain maailman tavoittamisella ja Jumalan valtakunnan esiintuomisella.

  9. Muita seurakuntia tulee rakastaa, kunnioittaa ja työskennellä niiden kanssa, koska olemme yhtä Kristuksen ruumista. Meidän tulee pitää yllä hyviä suhteita kaikkiin seurakuntiin.

  10. Uusien seurakuntien perustaminen ja lähetystyö on Vineyardin tärkein kutsu. Jokaisella seurakunnalla tulee olla näky kasvusta, moninkertaistumisesta ja ympäröivän maailman tavoittamisesta.