Toiminnan painopisteet

Vineyard-seurakuntien toiminnan painopisteet, prioriteetit, ovat kuin pilarit, jotka kannattelevat koko rakennusta.

Palvonta

Haluamme, että Jeesus on elämämme keskus. Haluamme nähdä Hengen aikaan saamaa ylistystä, joka on tyyliltään intiimiä, dynaamista, nykyaikaista ja elämää muuttavaa. (Ps.42:1,2; 63:1-5; Joh.4:24; Room.12:1; 1 Kor.14:26; Ef.2:19-22; Fil.3:3; Hebr.13:5; 1 Piet.2:4)

Jumalan sana

Haluamme kuulla Jumalan sanaa opetettavan käytännöllisellä, innoittavalla tavalla, joka on yhteydessä Hänen profeetalliseen puheeseensa tänä päivänä. (Matt.7:24-27; Room.15:4; 1 Kor.14:26; 2 Tim.3:16,17; Jaak.1:22)

Yhteisöllisyys

Haluamme rakentaa yhteisöllistä seurakuntaelämää, jossa kehitämme aitoa ystävyyttä ja rakkauteen sitoutuvaa vastuullista käyttäytymistä toisiamme kohtaan. (Joh.15:5; 1 Kor.3:9-17; Ef.5:23-33; Ef.4:11-16; Fil.2:3-5; Kol.3:12-15; Hebr.3:12-14; 1 Piet.2:5,9)

Palveleminen (sairaat, kadotetut, köyhät)

Uskomme, että kaikki kristityt ovat kutsutut palvelemaan Kristusta Hänen Henkensä voimassa tavalla, joka rakentaa paikallista seurakuntaa. Meidät on kutsuttu tekemään Kristuksen työtä tänä päivänä, esimerkiksi …

saarnaamaan Jumalan valtakunnan evankeliumia
taivuttamaan ihmisiä kääntymykseen ja uskomaan Jeesukseen
parantamaan sairaita
huolehtimaan köyhistä
opastamaan tarvitsevia Jumalan viisaudella

(Matt.10:7-8; Apt.1:8; Room.12:13; 1 Kor.12:4-7; 2 Kor.5:20; Ef.4:11-12; Kol.1:28; 1 Tim.6:18; 1 Piet.4:10,11: Jaak.1:27)

Valmentaminen

Olemme sitoutuneet Jeesuksen käyttämään ”näytä ja kerro, delegoi ja valmenna” –malliin, jossa valmennettavat otetaan käytännön työhön kouluttajien kanssa. Heitä opastetaan ja valmennetaan, jotta he voisivat opastaa myös toisia uskovia. (Matt.28:18-20; Luuk.6:17-18; 9:1-6; 10:1-20; Ef.4:11-16; 2 Tim.2:2;)

Lähettäminen

Haluamme omalta osaltamme uudistaa ja auttaa muita seurakuntia lähettämällä valmennettuja henkilöitä ja tiimejä lyhyille palvelumatkoille. Pyrimme rakentamaan Jeesuksen Kristuksen kirkkoa lähettämällä valmennettuja henkilöitä perustamaan uusia seurakuntia ympäri maailmaa. (Matt.10:5-15; Luuk.9:1-6; 10:1; Room.15:20; Ilm.5:9,10)